Cơm Tấm Dì Ba

Địa chỉ: Điện Biên Phủ, phường Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
Hạng mục: Thiết kế nội thất
Diện tích: 180m²
Năm hoàn thiện: 2020